logo
rozváděč plot firma dvířka rozváděč rozváděč
VÝROBNÍ PROGRAM
NOVINKY
Sleva elektrorozvodných jader
Od 1.listopadu 2013 zakoupíte naše elektrorozvodná jádra podle výbavy až o 3 000,- Kč levněji.

Elektroměrové rozváděče s protipožární odolností EW60-DP1
EW60-DP1 Vzhledem k častým poptávkám zákazníků na zapuštěné elektroměrové rozváděče s protipožární certifikací naše firma vyvinula novou řadu těchto elektroměrových rozváděčů s protipož. odolností EW60-DP1. Konstrukce původních skříní RE zapuštěných do zdi byla upravena tak, aby vyhověla požadované protipožární odolnosti v krytí IP43/20, prostředí obyčejné, v souladu s ČSN EN 60439-3, ČSN 35 7030. Rozváděče jsou vhodné všude tam, kde je požadována protipož. odolnost, ale není vzhledem k menším prostorám možné instalovat elektrorozvodná jádra na zeď. Povrchová úprava – práškový plast strukturální RAL 7035. Jiný odstín dle dohody.
e-shop

Nástěnná elekrorozvodná jádra s protipožární odolností pro panelovou výstavbu


Elektrorozvodná jádra Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností EW30-DP1 jsou již několik let vyráběným a osvědčeným rozváděčem f. ELZAM Bystřany spol.s r.o., který je využíván montážními firmami . Jádro se skládá ze dvou sešroubovaných oceloplechových skříní v provedení na povrch (na omítku) v krytí IP43/20c, prostředí obyčejné, v souladu s ČSN EN 60439-3, ČSN 35 7030.
Oproti konkurenci jsou naše elektrorozvodná jádra velmi pevná (tloušťka plechu stěn a dveří 2 mm), proto se bez problémů dobře přisazují ke stěnám. Zesílená konstrukce zajišťuje protipožární odolnost, nová koncepce vyjímatelnosti montážních rámů(vložek) umožňuje pohodlnou montáž především při rekonstrukcích ve starší panelové výstavbě.
Ve spodní části je skříň elektroměrová , která se skládá z tělesa skříně , vyjímatelné montážní vložky, krycího plechu jističů a krycího plechu řadových svorek.
Elektroměrová vložka je v provedení pro 4 nebo 6 elektroměrových míst (HDO) dle požadavků zákazníka. Možnost osazení jističi je možné od jakéhokoliv výrobce dle přání zákazníka.
Povrchová úprava – práškový plast strukturální RAL 7035 . Jiný odstín dle dohody.

Typ  Rozměry: š/v/h [mm]  nebo Počet 1f + 3f elektroměrů nebo HDO
Počet 3f elektroměrů  Počet 1f elektroměrů 
PEJ4 EW30-DP1 470 / 2400 nebo 2500 / 280 4 4 dle požadavků *)
PEJ6 EW30-DP1 670 / 2400 nebo 2500 / 280 6 6 dle požadavků *)
*) Nutno dodržet požadované rozměry montážního místa dle připojovacích podmínek v daném energetickém regionu.


↓ Fotogalerie

PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
zavřené
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
otevřené
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
elektroměrová vložka
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
vývodová svorkovnice
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
(4elm.)
horní díl - vložka spol.spotřeby
(bez krycích plechů)
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
PEJ2-6 EW30-DP1 PEJ2-6 EW30-DP1
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
(detail dvířek)
PEJ2-6 EW30-DP1
vestavba v
panelovém domě
(detail dvířek)

↓ Technický popis
V základním provedení je u všech jader osazen před 1 f elektroměrem jistič 25/1/B, před 3f elektroměrem je osazen jistič 25/3/B. V elektroměrové skříni je ve spodní části pod plombovatelným krytem umístěna svorkovnice pro odbočení nepřerušovaného hlavního domovního vedení. Typově je sestavena z jednotl. svorek SEZ6320-45 do průřezu 150mm2 Al či Cu nebo je umístěna stoupací svorkovnice SEZ 6323-95 pro 95mm2 Al / 70mm2 Cu. Pod tímto krytem jsou rovněž umístěny jističe před elektroměry. Nad tímto krytem je montážní panel pro montáž elektroměrů či HDO. Nad panelem pak pod krycím plechem jsou umístěny řadové svorky pro vývody z elektroměrů.
Stoupací vedení je vedeno v zadní části skříně.
Na skříni elektroměrové je přišroubována skříň přístrojů společné spotřeby . Tato se skládá z tělesa skříně, vyjímatelné montážní vložky, krycího plechu přístrojů. Přístrojová náplň dle konkrétního požadavku (není zahrnuta do ceny uvedené v ceníku jader).
Obě skříně mají dveře s celoocelovým zámkem s vnitřním čtyřhranem na trnový klíč.
Jmen. hodnoty: Stoupací vedení 3PEN 400V/TN-C , odbočky z elektroměrů 3 N PE 400V/TN-C-S. hl. Vedení do 100A, odbočky do 80A, ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 samočin. odpojením od zdroje. Pro připojení ochranného vodiče PE jsou rozváděče vybaveny vnitřní ochr. svorkou. Ta je vodičem připojena ke stoupacímu vedení ve svorkovnici PE.
Montáž je prováděna na stěnu kotvícími součástmi. K tomu účelu jsou na nosné konstrukci připraveny montážní úchyty. K montáži je nutno použít požárně testované ocel. kotvy např. FAZ 10/10/GS M10 OBO Bettermann.
Těsnost jádra u stropu je zajištěna vyzdívkou či speciální požárně odolnou pěnou např. protipož.tmel Intumex MA WEISS 29304 A - Intumex GmbH Austria. Prostor před rozváděčem musí být min. 80cm. Rozváděče musí být přístupné z veřejné komunikace. Nesmí být umístěny nad ramenem schodiště. Při montáži musí být dodrženy předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54. Montáž musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací po konzultaci s příslušným energetickým závodem. Elektromontážní práce musí být provedeny odbornou firmou dle platných norem ČSN a při dodržení bezpečnostních předpisů pro práci na elektrickém zařízení. Zařízení bude provozováno majitelem daného objektu při dodržení všech předpisů pro vyhrazená el. zařízení. Zařízení smí obsluhovat osoby alespoň poučené .Opravy smí provádět firma, která má příslušné oprávnění pro montáž, opravy a revize zařízení. Dále musí být el. zařízení revidováno ve lhůtách podle ČSN 331500 a připojovacích podmínek příslušného Energetického závodu v dané oblasti . Revize budou provedeny dle ČSN 33 2000-6-61.

Certifikáty
Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát - ČSN EN 61439
Zobrazit certifikát Zobrazit certifikát - požární odolnost, konstrukce, zdravotní nezávadnost

E-shop
E-shop: Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností - vybavená Elektrorozvodná jádra s protipožární odolností - vybavená

ELZAM Bystřany, společnost s r.o., Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, tel./fax: 417 536 080, e-mail: elzambystranysro@seznam.cz